Workshop i karakterarbeid og fysikalisering

I juni 2017 holdt jeg en workshop hvor jeg sammen med 8 skuespillere utforsket teknikker og metoder for karakterarbeid og fysikalisering av tekst. Mitt arbeid med dette startet allerede under masterarbeidet mitt, og er en videre utforsking av funn jeg omtaler i masteroppgaven min.

Karakterarbeid inspirert av den svenske regissøren Dag Norgårds teknikker for «den autonome ensembleskuespilleren», samt mitt eget videre arbeid med fysikalisering av tekst inspirert av både dette, Viola Spolin og ikke minst Frantic Assemblys metoder/byggeklosser for devising, dannet grunnlaget for utforskingen vi gjorde i workshopen.

Erfaringene fra dette og det videre arbeidet vil jeg etter hvert legge ut som en artikkel her.

Denne typen kurs/workshoper tilbyr jeg skreddersydd for profesjonelle og amatører – bare ta kontakt.

Workshopen ble gjort mulig av Norsk Kulturfonds diversestipend for nyutdannede kunstnere.